Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế đồ gá – Gia công cơ khí

DO GA LAN

MỤC LỤC

Lời nói đầu.

Trang 04

1.Yêu cầu kỹ thuật của nguyên công, sơ đồ gá đặt. Trang 06

2.Các yếu tố của chế độ cắt Trang 07

3.Xác định phương án kẹp chặt. Trang 09

4.Tính lực kẹp cần thiết. Trang 09

5.Chọn cơ cấu kẹp. Trang 10

6.Kiểm tra điều kiện tự hãm. Trang 13

7.Kiểm bền cho bulông kẹp. Trang 13

8.Thông số của các chi tiết lắp ráp đồ gá. Trang 15

9.Kết luận. Trang 19

Tài liệu tham khảo.

Trang 20

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/65lvn9zm4pybq5d/tm_do_ga_lan_bmZGb34RTn_20130113072943_4.doc [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button