Chưa phân loại

Đồ án Chế tạo máy Thiết kế đồ gá

DO GA DOC

Lời núi đầu.

Để giúp phần vào cụng cuộc cụng nghiệp hoỏ hiện đại hoỏ đất nước, ngành sản xuất cơ khớ cần phải nhanh chúng nõng cao chất lượng và năng suất chế tạo, vỡ đú là một trong cỏc ngành trọng điểm của nền kinh tế quốc dõn đặc biệt là chế tạo thiết bị và phụ tựng, cung cấp cho cỏc nghành cụng nghiệp khỏc thiết bị sản xuất. Đồ gỏ gia cụng cơ gúp phần khụng nhỏ vào nhiệm vụ đú, bởi mỏy múc,thiết bị đều phải dựng đến đồ gỏ mới cú thể gia cụng được.

Một trong những nhiệm vụ chớnh của chuẩn bị sản xuất là thiết kế và chế tạo cỏc trang bị cụng nghệ, cú thể chiếm tới 80% khối lượng chuẩn bị sản xuất và 10-15% giỏ thành sản phẩm (giỏ thành mỏy). Chi phớ cho thiết kế và chế tạo đồ gỏ chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng chi phớ cho trang bị cụng nghệ. Vỡ vậy việc thiết kế và tiờu chuẩn đồ gỏ cho phộp giảm thời gian sản xuất, tăng năng suất lao động một cỏch đỏng kể.

Đồ ỏn mụn học: Thiết kế đồ gỏ là hết sức cần thiết đối với sinh viờn khoa cơ khớ, giỳp cho sinh viờn nắm được những kiến thức cơ bản về đồ gỏ gia cụng cơ và cỏch thức thiết kế đồ gỏ để gia cụng một chi tiết nhất định.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/syfxakhwrsm96r9/thuyet_minh_do_ga_Yd2aaYAuoD_20130112112652_4.doc [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button