Đồ án Thiết kế dao tiện, dao phay định hình gia công

TMTHANG

Phần 1: Thiết kế dao tiện định hình

1.1. Phân tích chi tiết

1.2. Chọn vật liệu làm dao

1.3. Trình tự tính toán

1.4. Xác định kết cấu dao tiện

1.5. Phân tích sai số

-Phần 2: Thiết kế dao phay định hình

2.1.Chi tiết cần gia công và các số liệu đã cho

2.2.Chọn vật liệu làm dao

2.3.Chọn dao phay gia công và các góc độ

2.4.Xác định profin lưỡi cắt dao phay hớt lưng

2.5.Nhận xét

– phần 3: Kết luận.

– Phần 4: Tài liêu tham khảo.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/z9ckl5890cbkgb8/tminhthang_yqt6iDeTFi_20130113073244_4.doc[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *