Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế đồ gá cho nguyên công khoan 2 lỗ 10 của chi tiết bích nâng bàn

TM NEW

MỤC LỤC

lời nói đầu. 1

Nhiệm vụ đồ án. 2

Mục lục. 3

1. Phân tích kết cấu, yêu cầu kỹ thuật và tính công nghệ của chi tiết. 4

2. Chọn máy gia công. 4

3. Chọn chuẩn và sơ đồ định vị. 4

3.1. Chọn chuẩn định vị. 4

3.2. Chọn đồ định vị. 5

3.3. Sơ đồ định vị. 5

4. Tính toán cơ cấu kẹp vít ốc. 6

4.1. Tính lực kẹp. 6

4.2. Tính kích thước bu lông kẹp. 7

4.3. Xác định mômen quay. 8

4.4. Biện pháp kết cấu nâng cao năng suất kẹp. 8

5. Tính toán thiết kế cơ cấu dẫn hướng. 8

5.1. Bạc dẫn hướng. 8

5.2. Phiến dẫn. 8

6. Thiết kế cơ cấu phân độ. 9

6.1. Chọn cơ cấu quay phân độ. 9

6.2. Kết cấu cơ cấu quay phân độ. 9

7. Kiểm bền mặt cắt nhỏ nhất cho tiết diện ngang của chi tiết. 10

8. Tính sai số đồ gá. 10

9. Thuyết minh nguyên lý làm việc của đồ gá. 10 Kết luận. 11

Tài liệu tham khảo. 12

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/kmpfzyyia5ey1fd/tm_new_J5w0apTcKu_20130113073519_4.doc [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button