Chưa phân loại

Đồ án Công ngệ chế tạo máy Thiết kế đai ốc dẫn

MỤC LỤC

Nhiệm vụ làm đồ án.

Kế hoạch làm đồ án.

Lời nói đầu.

Chương I: Phân tích chi tiết gia công và chọn phôi

1.1.Phân tích kết cấu yêu cầu kỹ thuật.

1.2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của sản phẩm.

1.3. Phân tích vật liệu và chọn phôi.

Chương II: Thiết kế quá trình công nghệ.

2.1. Xác định đường lối công nghệ.

2.2. Thiết kế tiến trình công nghệ.

2.3. Thiết kế nguyên công.

2.4. Xác định lượng dư gia công.

2.5. Xác định chế độ cắt.

Chương III: Tính toán thiết kế đồ gá.

3.1. Chọn chuẩn và sơ đồ định vị.

3.2. Tính toán cơ cấu kẹp vít ốc.

3.3. Thiết kế cơ cấu phân độ.

3.4. Kiểm bền một số mặt cắt chịu lực.

3.5. Tính sai số gá đặt.

3.7. Thuyết minh nguyên lý làm việc của đồ gá.

Tài liệu tham khảo.

Mục lục.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=72 [/like-gate]

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button