Đồ án Trục có lỗ côn và thiết kế đồ gá cho một nguyên công phay rảnh then

MỤC LỤC

Lời nói đầu.

Chương I: Phân tích chi tiết.

1.1 Phân tích kết cấu, yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.

1.2 Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.

1.3 Những ý kiến sữa đổi.

Chương II: Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi.

2.1 Phôi đúc.

2.2 Phôi rèn tự do.

2.3 Phôi dập.

2.4 Phôi thép cán.

Chương III: Lập quy trình công nghệ.

3.1 Thứ tự các nguyên công.

3.2 Sơ đồ các nguyên công.

3.3 Tra lượng dư cho các nguyên công.

3.4 Tra chế độ cắt cho các nguyên công.

Chương IV: Thiết kế đồ gá.

4.1 Thiết kế đồ gá.

4.1.1 Xác định máy.

4.1.2 Phương pháp định vị và kẹp chặt.

4.1.3 Tính lực kẹp cần thiết.

4.1.4 Tính kích thước bu lông kẹp.

4.1.5 Tính sai số của đồ gá.

4.2 Nguyên lý làm việc của đồ gá.

Kết luận

Tài liệu tham khảo.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=70 [/like-gate]

One Comment

  1. tôi cần đồ án công nghệ chế tạo máy Trục có lỗ côn kèm rãnh then có bản vẽ đầy đủ. Cảm ơn rất nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *