Đồ án Thiết kế hệ thống đo, hiển thị và điều khiển nhiệt độ khí sấy sử dụng vi điều khiển AT89C52

do an ppp

Mục lục

Mở đầu. 1

Chương 1: Tổng quan chung vềsấy nông sản dạng hạt

1.1. Công nghệ sấy nông sản dạng hạt . 3

1.1.1 Cơ sở vật lý của quá trình sấy. . 3

1.1.2. Các phương pháp sấy. . 7

1.1.2.1. Sấy tự nhiên. 8

1.1.2.2. Sấy nhân tạo. 9

1.1.3. Hệ thống sấy nông sản dạng hạt. . 9

1.1.3.1. Đặc điểm chung của hệ thống sấy nông sản dạng hạt. . 9

1.1.3.2. Tính chất chung của vật liệu sấy. . 11

1.2. Khảo sát một số thiết bị sấy. . 12

1.2.1. Thiết bị sấy ở Việt Nam. . 12

1.2.1.1. Thiết bị sấy kiểu hầm. 13

1.2.1.2. Thiết bị sấy băng tải. 13

1.2.2. Thiết bị sấy trênthế giới. 15

1.3. Kết luận và giải pháp. 16

Chương 2: Họ vi Điều khiển 8051 . 18

2.1. Giới thiệu chung về vi điều khiển. . 18

2.2. Tổng quan về họ 8051. 19

2.2.1 Lịch sử phát triển của họ 8051. . 19

2.2.2. Sơ đồ khối của bộ vi điều khiển 8051. 20

2.3. Vi điều khiển AT89C52 . 21

2.3.1. Sơ đồ khối. . 22

2.3.2. Mô tả chức năng các chân. . 23

2.3.3. Tổ chức bộ nhớ. . 27

2.3.4. Bộ đếm, bộ định thời của AT89C52. 32

2.3.5. Ngắt của 8051. . 37

2.3.6. Tập lệnh của 8051. . 42

2.3.6.1. Nhóm lệnh xử lý số học. . 43

2.3.6.2. Nhóm lệnh logic. . 44

2.3.6.3. Nhóm chuyển dữ liệu. 45

2.3.6.4. Nhóm lệnh chuyển điều khiển. 46

Chương 3: Thiết kế hệ thống đo, hiển thị và điều khiển nhiệt độ khí sấy

sử dụng vi điều khiển AT89C52. 48

3.1 Sơ đồ khối của hệ thống . . 48

3.1.1. Khối xử lý trung tâm. . 48

3.1.2. Chuyển đổi ADC. 49

3.1.3. Khối đo nhiệt độ. . 53

3.1.4. Khối hiển thị. . 56

3.1.5. Khối phím và mãhoá. . 58

3.1.6. Mạch công suất. . 61

3.2. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in của hệ thống. 61

3.2.1. Sơ đồ nguyên lý. 62

3.2.2. Sơ đồ mạch in. . 64

3.3. Một số thành phần khác. 64

3.3.1. Nguồn nuôi. . 64

3.3.2. Bộ nhớ đặc biệt. . 65

3.3.3. RS232 và MAX232. . 65

ChƯƠng 4: Tổng hợp hệ thống điều chỉnhnhiệt độ khí sấy. 66

4.1. Mô hình toán học mô tả đối tượng. . 67

4.2. Chọn và xác định thông số bộ điều chỉnh. 71

4.2.1. Chọn bộ điều chỉnh. 71

4.2.2. Xác định thôngsố bộ điều chỉnh. 73

ChƯƠng V: lập trình . 76

5.1. Thuật toán điều khiển. . 76

5.1.1. Chương trình chính. 76

5.1.2. Giải thuật chương trình đọc A/D. 76

5.1.3. Giải thuật chương trình tăng giảm nhiệt độ đặt. . 77

5.1.4. Giải thuật chuyển từ số nhị phânra số BCD. 77

5.1.5. Giải thuật chương trình điều khiển Triac. 78

5.2. Lập trình. 79

5.2.1. Ngôn ngữ lập trình. . 79

5.2.2. Cấu trúc của hợp ngữ. 80

5.2.3. Chương trình đo và điều khiển nhiệt độ khí sấy nông sản dạng hạt. 83

Chương 6: Kết luận và đề nghị . 91

6.1. Kết luận. 91

6.2. Đề nghị. . 92

Tài liệu tham khảo . 92

 

Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/bd2nmc6xf2g462w/Đồ_án_Thiết_kế_hệ_thống_đo,_hiển_thị_và_điều_khiển_nhiệt_độ_khí_sấy_sử_dụng_vi_điều_khiển_AT89C52.pdf [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *