Máy CNC | Đồ án Thiết kế – Thi công – Điều khiển bàn máy CNC 2 trục

 

Máy CNC là câu trả lời cho vấn đề  tự động hóa trên các máy công cụ. Thiết kế máy CNC là tác phẩm của Join T.Parson cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950.  Tùy theo mục đích sử dụng mà có nhiều loại máy khác nhau như máy khoan, máy tiện, máy phay, máy cắt,..

Máy CNC mang lại nhiều ưu điểm cho người sử dụng. sản phẩm tạo ra không phụ thuộc vào tay nghề công nhân mà phụ thuộc vào chương trình điều khiển trên được đưa vào máy, Tốc độ làm việc cao, chính xác, Giảm số lượng nhân công và có thể sản xuất ra hàng loại. Nhược điểm của máy CNC là giá thành để chế tạo cao và yêu cầu người vận hành máy phải có trình độ và kiến thức

do an 2

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU. 2

LỜI CẢM ƠN. 3

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN. 4

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN. 5

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỒ ÁN.6

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU BÀN MÁY CNC 2 TRỤC. 9

1. Tổng quan về bàn máy CNC 2 trục:. 9

2. Các công việc cần phải thực hiện:. 11

3. Dự đoán những khó khăn:.12

4. Hướng giải quyết:. 12

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG. 13

I. Thiết kế cơ khí :. 13

1. Chọn vít me:. 13

2. Chọn phương án di chuyển trên các trục tọa độ:. 15

3. Động cơ DC servo:. 16

II. Thiết kế phần cứng:.20

1. Thiết kế sơ đồ khối hệ thống:. 20

2. Phân tích chức năng.20

3. Thiết kế mạch điện tử:. 21

III. Thuật Toán Nội Suy Theo Phương Pháp DDA . 33

1. Nội suy đường thẳng:. 33

2. Nội suy đường tròn:.39

IV. Giao Tiếp Máy Tính:. 43

1. Cách ghép nối PIC16F877A với RS232:. 43

2. Cách thức thiết lập giao tiếp RS232 trong CCS:. 43

3. Các đặc tính của MSComm:.43

4. Truyền nhận dữ liệu:. 44

5. Giao diện điều khiển:.45

V. Giải thuật điều khiển:. 46

1. Lưu đồ giải thuật chuyển động:.46

2. Lưu đồ giải thuật giao tiếp:. 47

Chương III :KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.48

I. Kết quả đạt được:.48

II. Kết quả chưa đạt được :. 48

III. Hướng phát triển :. 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO.49

 Link download Đồ án Thiết kế – Thi công – Điều khiển bàn máy CNC 2 trục

tailieukythuat

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.