Thủy khí

Đồ án Thiết kế hệ thống lái máy tàu thủy

may lai tau thuy

MỤC LỤC

MỤC TRANG

Chương I : Những vấn đề tổng quát 2

I. Vị trí vai trò ngành cơ khí. 2

II. Giới thiệu về tàu thuỷ. 3

II. 1. Khái niệm chung. 3

II. 2. Vị trí và nguyên lý tạo nên hệ thống lái. 4

Chương II : Thiết kế và chọn hệ lái máy tàu thuỷ. 6

I. Các kỹ thuật cơ bản của tàu thuỷ. 6

I.1. Phân loại tàu. 6

I.1.1. Theo loại và công dụng. 6

I.1.2. Các yếu tố khác. 8

I.1.3. Hình dáng và kết cấu của thân tàu. 9

I.1.4. Đặc điểm kiến trúc của tàu. 11

I.1.5. Các kích thước của tàu. 13

I.1.6. Trang trí động lực tàu. 14

I.1.7. Thiết bị đẩy tàu. 14

I.1.8. Thiết bị phụ. 15

I.1.9. Thiết bị bảo đảm an toàn trên tàu. 15

I.1.10. Thiết bị sinh hoạt. 15

I.1.11. Thiết bị tàu. 15

I.1.12. Vật liệu đóng tàu. 16

II. Giới thiệuchung về tàu 243 CB -1-00 16

II.1. Giới thiệu chung. 16

II.2. Loại tàu và công dụng. 16

II.3. Đặc điểm chủ yếu. 17

II.4. Bố trí chung. 17

II.4.1. Kết cấu. 17

II.4.2. Thiết bị. 18

II.4.3. Phần máy. 19

*. Chọn sơ đồ động của máy lái. 21

III. Thiết kế và tính chọn thiết bị lái. 22

A. Qúa trình quay vòng của tàu 22

I. Bánh lái. 23

I.1. Nguyên lý. 23

I.2. Phân loại bánh lái. 26

I.3. Chọn loại bánh lái. 27

I.4. Các bộ phận chính. 27

II. Thông số bánh lái. 29

III. Trục lái. 29

III.1. Chọn trục lái. 29

III.2. Tính thiết kế trục lái. 31

IV. Mối nối trục lái bánh lái. 31

V. Các ổ của trục lái. 32

B. Thiết bị lái. 34

*. Dựa trên các thông số cơ bản do hiệp hội tàu thuyền đưa ra.

I. Yêu cầu thiết kế máy lái. 34

I.1. Nhiệm vụ. 34

I.2. Phân loại. 34

I.3. Các yêu cầu cơ bản đối với máy lái. 34

II. Máy lái chính. 36

II.1. Sơ đồ chung máy lái chính. 36

II.2. Thông số cơ bản máy lái chính. 367

II.3. Tính toán hệ dẫn động. 37

II.4. Tính nghiệm các bộ truyền của máy lái. 38

II.4.1. Bộ truyền bánh vít trục vít. 38

II.4.2. Bộ truyền bánh răng thẳng. 39

II.4.3. Bộ truyền bánh răng secrow. 40

III. Máy lái phụ. 42

III.1. Sơ đồ chung máy lái phụ. 42

III.2. Thông số cơ bản của máy lái phụ. 43

III.3. Tính toán hệ dẫn động. 44

* Các thông số cơ bảncủa máy lái khi đã thiết kế 47

IV. Tính thiết kế trục trung gian. 49

Chương III : Tính toán hổ trợ và kết luận. 49

A. Tính toán hệ trục chân vịt. 49

I. Tính hộp số. 49

II. Tính toán thiết kế trục. 54

III. Tính chọn hệ trục. 68

B. Các vấn đề hệ thống làm mát bôi trơn. 81

I. Hệ thống bôi trơn. 81

II. Hệ thống làm mát. 82

III. Qui tắc an toàn khi gặp sự cố. 83

IV. Lắp ráp và vận chuyển tàu. 83

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=155 [/like-gate]

Related Articles

One Comment

  1. Tôi đang cần tài liệu hướng dẫn về bộ chuyển động ăn khớp bánh Răng
    Chân thành cảm ơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button