Đồ án Thiết kế máy cắt thép tấm tự động

MAY BIEN THE

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU: 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG

THÉP TẤM TRONG CÔNG NGHIỆP 4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ CẮT THÉP TẤM 7

2.1. LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG DẺO KIM LOẠI 7

2.1.1. Biến dạng đàn hồi. 8

2.1.2. Biến dạng dẻo kim loại 9

2.1.3. Phá huỷ 10

2.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

BIẾN DẠNG DẺO KIM LOẠI 11

2.2.1. Ảnh hưởng của thành phần hoá học và tổ chức kim loại 11

2.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 11

2.2.3. Ảnh hưởng của trạng thái ứng suất chính 11

2.2.4. Ảnh hưởng của ứng suất dư 12

2.2.5. Ảnh hưởng của ma sát ngoài 12

2.2.6. Ảnh hưởng của tốc độ biến dạng 12

CHƯƠNG3: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP CẮT THÉP 13

3.1. PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG 13

3.2. CẮT BẰNG HỒ QUANG ĐIỆN HOẶC NGỌN LỬA KHÍ 13

3.3. CẮT BẰNG CHÙM TIA LASER 14

3.4. CẮT BẰNG CHÙM TIA PLASMA 15

3.5. PHƯƠNG PHÁP CẮT THÉP TẤM BẰNG ÁP LỰC LƯỠI CẮT 16

3.5.1. Máy cắt dao thẳng song song 18

3.5.2. Máy cắt bằng lưỡi dao đĩa 19

3.5.3. Máy cắt kiểu chấn động 21

3.5.4. Máy cắt thép tấm dao nghiêng 21

3.5.5. Kết luận 22

 

CHƯƠNG4: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN VÀ TÍNH TOÁN

ĐỘNG HỌC MÁY 24

4.1. GỚI THIỆU CHUNG 24

4.1.1. Sơ đồ nguyên lý toàn máy 24

4.1.2. Nguyên lý hoạt động toàn máy 25

4.2. PHÂN TÍCH CHỌN PHƯƠNG ÁN, SƠ Đồ NGUYÊN LÝ MÁY 25

4.2.1. Một số phương án khả thi, ưu và nhược điểm 25

4.2.2. Sơ đồ nguyên lý máy và nguyên tắc làm việc 27

4.2.3. Xác định các thông số máy 28

4.2.4. Xác định vận tốc và thời gian cắt của đầu dao trên 28

4.3. Thiết kế tính toán động học toàn máy 29

4.3.1. Thiết kế động học cho bộ phận cấp phôi tự động 29

4.3.2. Thiết kế động học cho bộ phận kẹp phôi 33

4.3.3. Thiết kế động học cho bộ phận đỡ sản phẩm 36

CHƯƠNG5: TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VÀ KẾT CẤU MÁY 37

5.1. TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VÀ KẾT CẤU

CHO BỘ PHẬN KẸP PHÔI 37

5.1.1.T ính toán lực kẹp phôi 37

5.1.2. Tính toán các thông số của bộ phận kẹp phôi 39

5.2. TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VÀ KẾT CẤU

CHO BỘ PHẬN CẮT 43

5.2.1. Tính toán xilanh thuỷ lực cho bộ phận tạo lực cắt 43

5.2.2. Tính toán các thông số của lưỡi dao và bàn trượt gá dao 62

5.3. TÍNH TOÁN BỘ PHẬN CẤP PHÔI 65

5.3.1. Sơ đồ nguyên lý, nguyên lý hoạt động của bộ phận cấp phôi 65

5.3.2. Tính lực kéo phôi của tang dẫn động 66

5.3.3. Chọn động cơ và tính toán hộp giảm tốc 66

5.3.4. Phân tích chuổi kích thước 81

5.4. TÍNH TOÁN BỘ PHẬN ĐỠ SẢN PHẨM 85

5.4.1. Sơ đồ nguyên lý, nguyên lý hoạt động của bộ phận đỡ sản phẩm 85

5.4.2. Tính lực kéo của tang dẫn động 86

5.4.3. Chọn động cơ và tính toán hộp giảm tốc 87

CHƯƠNG 6: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC 88

6.1. PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 88

6.1.1 Điều kiện kĩ thuật 88

6.1.2 Vật liệu và phương pháp tạo phôi 88

6.1.3 Tính công nghệ trong kết cấu 88

6.2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC 88

6.3 TÍNH LƯƠNG DƯ GIA CÔNG MẶT TRỤ 91

6.4 TÍNH CHẾ ĐỘ CẮT MẮT TRỤ 92

CHƯƠNG 7: THUYẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG PLC 97

7.1.Giới thiệu về điều khiển tự động bằng PLC 97

7.2. Phân tích và chọn phương án điều khiển 100

7.3. Chương trình điều khiển bằng PLC 104

CHƯƠNG 8 : AN TOÀN VÀ VẬN HÀNH MÁY 106

Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=193 [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *