Đồ án Thiết kế máy ép trục khuỷu 60t

maycan

MỤC LỤC

CHƯƠNG I Trang

GIỚI THIỆU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ÁP LỰC

1.1 THỰC CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CỦA GIA CÔNG ÁP LỰC 1

1.1.1 Thực chất 1

1.1.2 Đặc điểm 1

1.1.3 Các phương pháp GCKL bằng áp lực.

1.2 KHÁI NIỆM VỀ BIẾN DẠNG DẺO KIM LOẠI 1

1.2.1 Biến dạng dẻo của kim loại 2

1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính dẻo và biến dạng của kim loại 3

1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC 4

1.3.1 Giới thiệu chung

1.3.2 Cán kim loại. 5

1.3.3 Kéo kim loại. 8

1.3.4 Ép kim loại 11

1.3.5 Rèn tự do 13

1.3.6 Dập thể tích 13

1.3.7 Dập tấm 14

CHƯƠNG II

GIỚI THIỆU VỀ CÁC LOẠI MÁY ÉP

VÀ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

2.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG CỦA MÁY ÉP. 8

2.1.1 Định nghĩa: 8

2.1.2 Ứng dụng của máy ép: 8

2.2 CÁC LOẠI MÁY ÉP THƯỜNG DÙNG 8

2.2.1 Máy ép trục khuỷu 8

2.2.2 Máy ép thuỷ lực 10

2.2.3 Máy ép ma sát trục vít 11

2.3 PHÂN LOẠI MÁY ÉP TRỤC KHUỶU THEO TÍNH NĂNG CÔNG NGHỆ

2.4 CÁC DẠNG SẢN PHẨM ĐƯỢC GIA CÔNG TRÊN MÁY ÉP TRỤC KHUỶU

2.5 CHỌN MÁY THIẾT KẾ 12

2.5.1 Phân tích các yêu cầu kỹ thuật 12

2.5.2 Phân tích các kết cấu máy 14

2.5.4 Chọn phương án thiết kế 16

 

 

 

 

 

CHƯƠNG III

TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC VÀ TĨNH HỌC CƠ CẤU KHUỶU BIÊN – ĐẦU TRƯỢT.

3.1 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC. 18

3.1.1 Sơ đồ động của máy ép trục khuỷu : 18

3.1.2 Nguyên lý làm việc của máy ép trục khuỷu : 19

3.2 THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC MÁY 19

3.2.1 Các số liệu ban đầu 19

3.2.2.Hành trình và tốc độ đầu trượt 20

CHƯƠNG IV

TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC MÁY. 26

4.1 LỰC ÉP DANH NGHĨA VÀ LỰC ÉP CHO

PHÉP CỦA ĐẦU TRƯỢT 26

4.2. PHÂN TÍCH LỰC TRÊN CƠ CẤU : 26

4.3.KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LỰC MOMEN TÁC

DỤNG LÊN CƠ CẤU : 28

CHƯƠNG V

THIẾT KẾ CÁC KẾT CẤU MÁY

5.1 TÍNH CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN 30

5.1.1 Tính chọn động cơ điện 30

5.1.2 Phân phối tỷ số truyền 31

5.2 THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN. 32

5.2.1 Thiết kế bộ truyền đai. 32

5.2.2. Thiết kế bộ truyền bánh răng. 37

5.3 TÍNH VÀ THIẾT KẾ TRỤC 42

5.3.1 Thiết kế trục I 42

5.3.2 Thiết kế trục II ( trục khuỷu) 50

5.3.3 Kiểm tra trục khuỷu theo hệ số an toàn: 58

5.3.4 Thiết kế bộ phận gối đở: 62

CHƯƠNG VI

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN. HỆ THỐNG PHANH AN TOÀN.THANH TRUYỀN VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN

6.1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN. 66

6.1.1 Tính ly hợp. 66

6.1.2 Bộ phận điều khiển. 68

6.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH. 71

6.2.1 Tác dụng của phanh. 71

6.2.2 Kết cấu phanh. 72

6.2.3 Nguyên tắc hoạt động. 72

6.2.4 Tính toán phanh. 73

6.3 THIẾT KẾ THANH TRUYỀN. 75

6.3.1 Điều kiện làm việc và vật liệu chế tạo 75

6.3.2 Kết cấu thanh truyền. 75

6.3.3 Tính toán sức bền của thanh truyền: 75

6.3.4 Tính sức bền tay biên. 77

6.4 TÍNH TOÁN BẠC LÓT GIỮA ĐẦU TO THANH TRUYỀN VÀ TRỤC KHUỶU

6.4.1 Vật liệu làm bạc lót

6.4.2 Kết cấu bạc lót

6.4.3 Tính toán kiểm nghiệm bạc lót

6.5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN 81

6.5.1 Sơ đồ nguyên lý. 81

6.5.2 Nguyên lý làm việc. 81

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=173 [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *