Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế và chế tạo mô hình máy lốc đĩa

mat cong pt

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ MÁY LỐC ĐĨA 3

1.1.Giới thiệu sơ bộ về công nghệ lốc đĩa 3

1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển máy lốc đĩa 3

1.1.2.Chức năng nhiệm vụ máy lốc đĩa 3

1.1.3.Sản phẩm máy lốc đĩa 3

1.1.4.Vật liệu gia công 4

1.1.5.Nguyên lý hoạt động máy lốc đĩa 5

1.2.Thiết kế sơ đồ động học máy 6

1.2.1.Các chuyển động cần thiết của máy 6

1.2.2.Chọn cơ cấu chấp hành 6

1.2.3.Chọn nguồn truyền động 6

1.2.4.Phương án bố trí sơ đồ kết cấu động học 7

1.2.5.Phân tích phương án bố trí sơ đồ kết cấu động học 8

1.2.6.Kết luận 9

1.3.Lý thuyết về hệ thống thủy lực và khí nén 9

1.3.1.Lý thuyết về thủy lực 9

1.3.1.1.Các thông số cơ bản của hệ thống thủy lực 9

1.3.1.2.Ưu nhược điểm của hệ thống truyền động thủy lực 10

1.3.1.3.Yêu cầu đối với dầu thủy lực 11

1.3.1.4.Mô tơ thủy lực 11

1.3.1.5.Xylanh thủy lực 12

1.3.1.6.Bể dầu 13

1.3.2.Lý thuyết về khí nén 13

1.3.2.1.Các thông số cơ bản của hệ thống khí nén 13

1.3.2.2.Tính toán hệ thống khí nén 13

1.3.2.3.Ưu nhược điểm của hệ thống khí nén 13

1.4.Lý thuyết về biến dạng dẻo và uốn kim loại 14

1.4.1.Lý thuyết về biến dạng dẻo kim loại 14

1.4.1.1.Quá trình biến dạng dẻo kim loại 14

1.4.1.2.Trạng thái ứng suất 15

1.4.1.3.Các thuyết bền 17

1.4.2.Lý thuyết về uốn kim loại 19

1.4.2.1.Định nghĩa và quá trình uốn 19

1.4.2.2.Bán kính uốn lớn nhất và nhỏ nhất cho phép 20

1.4.2.3.Tính đàn hồi khi uốn 22

1.4.2.4.Độ chính xác vật uốn 23

1.4.2.5.Yêu cầu công nghệ đối với vật uốn 25

1.4.2.6.Kích thước phần làm việc của khuôn uốn chữ V 25

1.4.2.7.Xác định lực uốn 26

1.5.Tính toán các thông số kỹ thuật cơ bản của máy 26

1.5.1.Số liệu ban đầu 26

1.5.2.Tính toán các thông số kỹ thuật cơ bản của máy 27

1.5.2.1.Xác định đường kính xylanh 27

1.5.2.2.Xác định mômen cần thiết quay trục khuôn 30

1.5.2.3.Tính toán công suất động cơ 31

1.6.Tính toán các phần tử trong hệ thống thủy lực 32

1.6.1.Tính lực ép, áp suất, đường kính piston 32

1.6.2.Tính lực ma sát giữa piston và xylanh 32

1.6.3.Tính lực quán tính 33

1.6.4.Tính áp suất làm việc và lưu lượng dầu 34

1.6.4.1.Hành trình xuống nhanh 34

1.6.4.2.Hành trình ép (uốn) phôi 35

1.6.4.3.Hành trình lùi về 36

1.6.5.Tính tổn thất áp suất 37

1.6.6.Tính áp lực bơm cung cấp cho hành trình 37

1.6.7.Tính chọn công suất bơm dầu 37

1.6.7.1.Chọn bơm dầu 38

1.6.7.2.Tính toán 39

1.6.8.Tính toán van an toàn 39

1.6.8.1.Nguyên lý hoạt động 39

1.6.8.2.Tính toán 40

1.6.9.Tính toán van cản 44

1.6.10.Tính toán ắc qui dầu 46

1.6.11.Lựa chọn van điều khiển 47

1.6.12.Chọn lọc dầu cho hệ thống 48

1.6.13.Tính toán chọn đường ống 50

1.6.14.Tính công suất động cơ điện 51

1.6.15.Tính toán thiết kế bể chứa dầu 52

PHẦN II: THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC MÁY 55

2.1.Lý thuyết về thiết kế máy 55

2.1.1.Yêu cầu chung đối với thiết kế máy 55

2.1.2.Nguyên tắc thiết kế máy 55

2.1.3.Các bước thiết kế máy 56

2.2.Thiết kế động học máy 56

2.2.1.Lựa chọn hộp giảm tốc 56

2.2.2.Lựa chọn cách bố trí máy 57

2.2.3.Sơ đồ động học máy 57

PHẦN III: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐỘNG 58

3.1.Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy 58

3.1.1.Số liệu ban đầu 58

3.1.2.Các số liệu tính toán 58

3.2.Tính toán các bộ truyền động bánh răng 58

3.2.1.Tính toán bộ truyền 1 với tỷ số truyền i1=3,5 58

3.2.2.Tính toán bộ truyền 2 với tỷ số truyền i2=4 63

3.2.3.Tính toán bộ truyền 3 với tỷ số truyền i3=5 68

3.2.4.Tính toán bộ truyền ngoài với tỷ số truyền in=3 73

PHẦN IV: THIẾT KẾ TRỤC VÀ TÍNH THEN 79

4.1.Thiết kế trục 79

4.1.1.Chọn vật liệu 79

4.1.2.Tính sức bền trục 79

4.1.2.1.Tính sơ bộ trục 79

4.1.2.2.Tính chính xác trục 79

4.1.2.3.Kiểm tra bền trục 82

4.2.Tính toán then 85

4.2.1.Kiểm tra điều kiện bền dập mặt cạnh bên 85

4.2.2.Kiểm tra điều kiện bền dập trên mặt tiếp xúc giữa trục với then 86

4.2.3.Kiểm tra điều kiện bền cắt 86

4.3.Thiết kế trục khuôn 87

4.3.1.Chọn vật liệu 87

4.3.2.Tính sức bền trục 87

4.3.2.1.Tính sơ bộ trục 87

4.3.2.2.Tính chính xác trục 87

PHẦN V: THIẾT KẾ GỐI ĐỞ TRỤC VÀ NỐI TRỤC 90

5.1.Thiết kế gối đở trục 90

5.1.1.Phương án chọn ổ lăn hay ổ trượt 90

5.1.2.Thiết kế ổ trượt 90

5.1.2.1.Chọn vật liệu lót ổ 90

5.1.2.2.Ổ trượt trên trục I 91

5.1.2.3.Ổ trượt trên trục II 92

5.1.2.4.Ổ trượt trên trục III 93

5.1.2.3.Ổ trượt trên trục IV 95

5.2.Thiết kế nối trục 96

5.2.1.Phương án chọn nối trục 96

5.2.2.Tính toán nối trục 97

PHẦN VI: TÍNH PHANH VÀ LẬP BẢN VẼ CHẾ TẠO TRỤC 98

6.1.Tính toán phanh điện thủy lực 98

6.1.1.Kết cấu phanh điện thủy lực 98

6.1.2.Nguyên lý hoạt động 98

6.1.3.Tính chọn xylanh thủy lực 98

6.2.Lập bản vẽ chế tạo trục 99

6.2.1.Giải chuỗi kích thước 99

6.2.2.Bản vẽ chế tạo trục 103

PHẦN VII: T.T.THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT, CỤM CHI TIẾT KHÁC 104

7.1.Tính chọn các chi tiết trong hộp giảm tốc 104

7.1.1.Tính chọn xylanh bơm dầu 104

7.1.2.Quan hệ kích thước các phần tử trong hộp giảm tốc 104

7.1.3.Bôi trơn hộp giảm tốc 105

7.2.Quy trình lắp ráp và điều chỉnh máy 106

7.2.1.Quy trình lắp ráp 106

7.2.2.Điều chỉnh máy 106

7.2.3.Bảo dưỡng máy 107

PHẦN VIII: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY 108

8.1.Tính toán các thông số cơ bản 108

8.1.1.Số liệu ban đầu 108

8.1.2.Xác định lực và đường kính xylanh 108

8.1.3.Tính toán công suất động cơ 109

8.2.Thiết kế mô hình máy 110

8.2.1.Sơ đồ mô hình máy 110

8.2.2.Thông số mô hình máy 110

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=171 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button