Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế tiện định hình

THIET KE TIEN DINH HINH

MỤC LỤC

Nhận xét 1

Mục lục 2

Lời nói đầu 4

Tài liệu tham khảo 5

PHẦN I: THIẾT KẾ DAO TIỆN ĐỊNH HÌNH 6

1.Chọn vật liệu dao tiện định hình 6

2.Chọn kích thước kết cấu dao tịên định hình 6

3.Chọn thông số hình học dao tiện định hình 7

4.Chiều rộng của dao tiện định hình 8

5.Tính hình dáng của dao tiện định hình 9

6.Xác định cung tròn thay thế 12

7 Xác định dung sai lich thước biên dang của dao tiện định hình 13

8.Điều kiện kỹ thuật của dao tiên định hình 13

9.Gá kẹp 14

PHẦN II : THIẾT KẾ DAO TRUỐT RÃNH THEN 15

1.Chọn kiểu dao truốt và máy truốt 15

2.Chọn vât liệu dao truốt 15

3.Chọn sơ đồ truốt 15

4.Xác định lượng dư gia công 16

5.Xác định lượng nâng của răng dao 16

6.Xác định số răng dao Z 17

7.Góc độ của răng dao truốt 19

8.xác định hình dáng răng, kích thước răng và rãnh chứa phoi 20

9.Xác định số răng đồng thời tham gia cắt 21

11.Chọn kết cấu rãnh chia phoi 23

12.Xác định hình dáng, kích thước đầu dao truốt 23

13.Thiết kế bạc dẫn hướng 24

14.Xác định chiều dài dao truốt 25

15.Tính lức truốt 26

16.Kiểm nghiêm lực truốt và độ bền dao truốt 26

PHẦN III : XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT 29

I.Chọn dụng cụ cắt 29

1.Chọn vật liệu dụng cụ cắt 29

2.Chọn kiểu dụng cụ cắt 29

3. .Chọn kích thước chung của dụng cụ cắt 30

4.Chọn hình dáng mặt trước của dụng cụ cắt 30

5.Chọn thông số hình học phần cắt của dao 30

6.Chọn trị số độ mòn cho phép của phần cắt 31

7.Chọn tuổi bền cho dcc 31

II.Chọn chiều sâu cắt t 32

III.Chọn lượng chạy dao 32

1.Xác định lượng chạy dao để đảm bảo độ bền thân dao 32

2. Xác định lượng chạy dao để đảm bảo độ bền cơ cấu chạy dao 33

3.Xác định lượng chạy dao để đảm bảo độ cứng vững của

chi tiết gia công 34

4. Xác định lượng chạy dao để đảm bảo độ bền của mảnh dao HKC 35

5. Xác định lượng chạy dao thực của máy 35

IV.Xác định vận tốc cắt V và số vòng quay n 36

1.Xác định vận tốc cắt V 36

2.Xác định số vòng quay n 37

V.Tính lực cắt 37

VI.Kiểm nghiệm chế độ cắt theo động lực và mô men máy 38

VII.Tính thời gian máy T0 39

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=326 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button