Giáo trình chi tiết máy

GIAO TRINH CHI TIET MAY

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta gặp rất nhiều loại máy khác nhau. Ví dụ: máy bay, máy cày, máy bơm, máy khoan, máy mài, xe máy Mỗi máy thực hiện một chức năng nhất định, phục vụ cho lợi ích người sử dụng.
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=330 [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *