Chi tiết máy – Chia sẻ giáo trình chi tiết máy tập 2 ( Nguyễn Trọng Hiệp)

Chi tiết máy có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm. Lý thuyết tính toán các chi tiết máy dựa trên cơ sở các kiến thức toán học, vật lý, cơ học lý thuyết, nguyên lý máy, sức bền vật liệu, cơ lưu chất được xác minh và hoàn thiện qua thực tiễn và thực tế sản xuất

Có thể nói môn học chi tiết máy mà môn thiết kế hợp lý các chi tiết máy có công dụng chung. Vấn đề thiết kế hợp lý các chi tiết máy đòi hỏi phải có sự vận dụng những kiến thức khoa học và thực tiễn trong sản xuất, kết hợp chặc chẽ giữa lý thuyết với thực hành.

Phần trước đã giới thiệu đến các bạn giáo trình chi tiết máy phần 1 ( Những bạn nào chưa xem thì có thể xem ở đây) Tiếp tục trong bài viết lần này chi sẻ các bạn đọc giáo trình chi tiết máy phần 2 . Đây cũng là phần kết thúc bộ giáo trình này

 tailieuchitietmay2

>>>> Like để kích hoạt link

Link download giáo trình chi tiết máy

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pSVVCT04xTUVoS3M/view?usp=sharing

Chi tiết máy _ đồ án chi tiết máy

Giáo trình chi tiết máy

Đồ án chi tiết máy thiết kế đồ gá

Đồ án môn học chi tiết máy

Đồ án chi tiết máy