Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế và chế tạo cảm biến đo tốc độ quay tự ghi

tk cam bien

Mục lục

Lời nói đầu: 2

Chương 1: Tổng quan về các hệ thống đo tốc độ quay 3

1.1. Các nguyên lý cơ bản dùng để đo tốc độ quay 3

1.1.1. Đo số vòng quay dựa trên nguyên lý của định luật faraday 3

1.1.2. Đo số vòng quay theo tần số của tín hiệu phát ra từ vật đang quay 5

2.1. Lựa chọn nguyên lý 8

Chương 2: Thiết kế mạch đo tần số quay 9

2.1. Lựa chọn loại vi điều khiển 9

2.1.1. Một số loại vi điều khiển hiện nay 9

2.1.2. Vi điều khiển họ AVR 9

2.2. Thiết kế mạch 12

2.2.1. Thiết kế mạch nguyên lý 12

2.2.2. Thiết kế các mạch phụ trợ khác 14

2.2.3. Nghiên cứu lập trình cho mạch điều khiển 19

Chương 3: Chế tạo nghiên cứu và khảo sát mạch 22

3.1. Quy trình chế tạo và lắp ráp. 22

3.2. Thí nghiệm sơ đồ trên phần mềm. 22

3.3 Thí nghiệm đo tấn số quay bộ phận máy và so sánh với thiết bị đo khác. 23

Chương 4: Kết luận và đề nghị 27

1. Kết luận 27

2. Đề nghị 28

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=109 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button