Chưa phân loại

Đồ án Tính toán và thiết kế dao tiện định hình để gia công chi tiết định hình

dinh hinh gc chi tiet

MỤC LỤC

Tiêu đề Trang

+ Thiết kế dao tiện định hình 1

– Chọn dụng cụ 1

– Chọn điểm cơ sở 2

– Chọn góc trước và góc sau 2

– Tính toán chiều cao profile trong tiết diện vuông góc với mặt sau 2

– Tính toán kích thước kết cấu dao 3

– Tính toán chiều rộng lưỡi cắt 3

– Thiết kế dưỡng 4

+ Thiết kế dao phay định hình 5

– Chọn dụng cụ 6

– Tính toán profile dao trong tiết diện chiều trục 6

– Tính toán profile dao trong tiết diện mặt trước 8

– Chọn kết cấu dao 9

– Thiết kế dưỡng 9

+ Thiết kế dao phay dĩa module 10

– Xác định các thông số hình học của bánh răng cần gia công 10

– Tính toán profile thân khai của lưỡi cắt 10

– Chọn kết cấu dao 12

– Thiết kế dưỡng 12

+ Tài liệu tham khảo 13

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=309 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button