Đồ án

Đồ môn học dao cắt Dao tiện định hình

tk dao tien

Điều kiện kỹ thuật của dao

1. Vật liệu thộp P18. Độ cứng HRC = 62  65

2. Sai lệch giới hạn bước răng theo phương phỏp tuyến  0,01 mm

3. Sai số tớch luỹ giới hạn trờn độ dai ba bước răng  0,04 mm

4. Độ đảo hướng kớnh theo đường kớnh ngoài trong giới hạn một đường vớt

0,05 mm

5. Giới hạn sai lệch theo gúc profile 0,03 mm

6. Giới hạn sai lệch hướng tõm của mặt trước ở điểm bất kỳ trờn triều cao của

profile 0,12 mm

7. Sai lệch giới hạn khoảng cỏch từ đỉnh phõn bố dọc rónh thoỏt phoi đến trục

dao phay 0,015 mm

8. Độ đảo hướng kớnh của vũng gờ 0,02 mm

9. Độ đảo mặt đầu của gờ 0,02 mm

10. Sai lệch giới hạn gúc profile (trong giới hạn của phần cú hiệu lực của profile và đường thẳng của nú trong tiết diện phỏp tuyến) 0,018 mm

11. Sai lệch của gúc cắt + 13′ mm

– 7’

10. Sai lệch chiều dài răng  0,45 mm

11. Sai lệch chiều dày răng  0,05 mm

12. Sai lệch bước vũng của răng trờn một vũng răng 0,0025 mm

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=311 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button