Giải bài toán động học ngược cơ cấu Hexapod 6CTC – Hồ Đắc Hiền

 

Để giải bài toán động học trực tiếp cho cơ cấu Hexapod kiểu Stewart Gought ( là cấu trúc dự kiến ứng dụng cho máy phay, trung tâm gia công) sẽ gặp khó khăn vì các phương trình chứa nhiều nghiệm ngoại lai. Với sự hỗ trợ máy tính việc giải động học theo phương pháp từ động học ngược và mô phỏng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic trên môi trường Autocad thu được các kết quả cho động học của cơ cấu. Bài báo này nêu phương pháp tính toán động học ngược. Kết quả bài toán còn sử dụng cho các bước tiếp của tính toán động học

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Hồ Đắc Hiền
Kiểu tập tin : PDF

 
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?ad8b1x4xebowrf5
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *