Giám sát trực tuyến quá trình gia công – Thái Thị Thu Hà

xxx

 

Bài báo đưa ra khái niệm về giám sát, các thông số cần giám sát trong quá trình gia công. Các phương pháp xác định lực cắt, cách xử lý kết quả. Khi sử dụng phương pháp giám sát sẽ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngày nay, sản phẩm tạo ra cần phải có chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Để làm được điều này thì cần tăng năng suất, giảm phế phẩm. Trên các hệ thống gia công hiện đại nhờ có bộ phận giám sát mà năng suất được tăng lên, giảm phế phẩm và hạ giá thành sản phẩm. Giám sát là quá trình thu thập, phân tích, xử lý các thông tin liên quan đến đói tượng để xác định trạng thái của đối tượng đó…

Bài báo đưa ra khái niệm về giám sát, các thông số cần giám sát trong quá trình gia công. Các phương pháp xác định lực cắt, cách xử lý kết quả. Khi sử dụng phương pháp giám sát sẽ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngày nay, sản phẩm tạo ra cần phải có chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Để làm được điều này thì cần tăng năng suất, giảm phế phẩm. Trên các hệ thống gia công hiện đại nhờ có bộ phận giám sát mà năng suất được tăng lên, giảm phế phẩm và hạ giá thành sản phẩm. Giám sát là quá trình thu thập, phân tích, xử lý các thông tin liên quan đến đói tượng để xác định trạng thái của đối tượng đó…

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Thái Thị Thu Hà
Kiểu tập tin : PDF

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?el9v8hh1b8ccilh
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *