Giáo Trình An Toàn Lao Động – Nhiều Tác Giả, 88 Trang

http://www.thuvienso.info
Chương 1. Vấn đề cơ bản về công tác bảo hộ lao động
– Định nghĩa bảo hộ lao động
– Mục đích của bảo hộ lao động
– Tính chất của công tác bảo hộ lao động
– Nội dung công tác bảo hộ lao động
– Phân loại tai nạn lao động
– Nguyên nhân tai nạn lao động
– Biện pháp phòng chống tai nạn lao động
– Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động
– Các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc
Chương 2. An toàn lao động trong các môi trường làm việc
– An toàn hóa chất
– An toàn xây dựng
– An toàn cơ khí
– An toàn trong sử dụng máy móc
– An toàn làm việc trong hàn điện
– An toàn làm việc thiết bị nâng
– An toàn làm việc trên mái nhà
– Trường điện tử tần số cao
– Trường điện tử tần số công nghiệp cao áp
– Tĩnh điện
– Hiện tượng phóng điện dung
– Các biện pháp sơ cấp cứu
Chương 3. An toàn điện 
– Khái niệm cơ bản về điện
– Điện trở của người
– Hiện tượng dòng đi trong đất, điện áp tiếp xúc và điện áp bước
– Cấp cứu người bị điện giật
– Hiện tượng điện áp cao xâm nhập điện áp thấp
Chương 4. Phòng chống cháy nổ
– Ý nghĩa và tính chất
– Bảo vệ chống sét
– Tính toán phạm vi bảo vệ cho một kim thu sét
– Các quá trình cơ bản về cháy
Chương 5. Bảo vệ nối đất
– Khái niệm chung về nối đất
– Nối đất tự nhiên
– Tính toán nối đất an toàn

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 15MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?4wmyizm0mgj
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *