Giáo Trình Cung Cấp Điện 2008 – Nhiều Tác Giả, 171 Trang

http://www.thuvienso.info
Chương 1. Khái quát về hệ thống cung cấp điện
– Giới thiệu về hệ thống cung cấp điện
– Nguồn điện
– Hệ thống truyền tải
– Hệ thống phân phối
– Hệ thống tiêu thụ
Chương 2. Tính toán phụ tải điện
– Giới thiệu tính toán phụ tải điện
– Đồ thị phụ tải
– Các đại lượng công suất và các hệ số phụ tải
– Các phương pháp xác định phụ tải tính toán
– Xác định tâm phụ tải
Chương 3. Sơ đồ điện
– Khái niệm về sơ đồ cung cấp điện
– Lựa chọn sơ đồ cung cấp điện
– Vận hành hệ thống thanh cái
– Máy cắt vòng hợp bộ RMU
Chương 4. Trạm biến áp phân phối
– Giới thiệu về trạm biến áp phân phối
– Chọn vị trí, số lượng và dung lượng trạm biến áp
– Vận hành, kiểm tra, bảo trì trạm biến áp
Chương 5. Tính toán tổn thất
Chương 6. Tính toán ngắn mạch

– Khái niệm ngắn mạch
– Mô hình thay thế các phần tử trong tính toán ngắn mạch
– Tính toán ngắn mạch trong hệ đơn vị có tên
– Tính ngắn mạch trong đơn vị tương đối
Chương 7. Lựa chọn các thiết bị cung cấp điện
– Lựa chọn và kiểm tra dây dẫn và cáp
– Chọn CB
Chương 8. Chất lượng điện năng
– Độ sụt áp
– Bù công suất phản kháng
– Sóng hài
Chương 9. Chiếu sáng công nghiệp
– Khái niệm chung
– Các đại lượng và đơn vị đo ánh sáng
– Các loại nguồn sáng nhân tạo
– Các phương pháp thiết kế chiếu sáng
– Các phương pháp tính toán chiếu sáng
Chương 10. Độ tin cậy cung cấp điện
– Khái niệm về độ tin cậy
– Các chỉ tiêu cơ bản độ tin cậy
– Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?q2f9ryner6uoz2b
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *