Giáo trình Bơm quạt máy nén

Untitled

 

Mục lục

Chương I: Mở đầu                                                                                    9

1.1-  Vài nét về lịch sử phát triển bơm, quạt, máy nén                                 9

1.2-  Định nghĩa và phân loại                                                             10

1.3-  Các thông số làm việc cơ bản                                                       12

Bài tập                                                                                               15

Chương II: Khái niệm chung về bơm                                                            18

2.1-  Định nghĩa và phân loại                                                                    18

2.2-  Các thông số làm việc cơ bản                                                                 19

Bài tập                                                                                                      26

Chương III: Bơm cánh dẫn                                                                             31

3.1-  Khái niệm chung về bơm cánh dẫn                                                        31

3.2-  Bơm ly tâm                                                                                         37

3.2.1-    Khái niệm chung                                                                            37

3.2.2-    Phương trình làm việc của bơm ly tâm                                          38

3.2.3-    Ấnh hưởng của kết cấu cánh đến cột áp của bơm ly tâm             40

3.2.4-    Lưu lượng và hiệu suất lưu lượng                                              45

3.2.5-    Đường đặc tính của bơm ly tâm                                                       46

3.2.6-    ứng dụng đồng dạng trong bơm ly tâm                                      50

3.2.7-    Số vòng quay đặc trưng                                                               53

3.2.8-    Hiện tượng xâm thực                                                                         54

3.2.9-    Kiểm tra bơm                                                                                  55

3.2.10-Điều chỉnh chế độ làm việc của bơm                                                    56

3.2.11-Ghép bơm ly tâm                                                                                58

3.2.12-Lực dọc trục trong bơm ly tâm – Cách khắc phục lực dọc trục                  60

3.3-  Bơm hướng trục                                                                                  65

3.3.1-    Cấu tạo và phạm vi sử dụng                                                             65

3.3.2-    Phương trình làm việc                                                                       66

3.3.3-    Hình dạng cánh                                                                                  67

Thu vien DH SPKT TP. HCM – http://www.thuvienspkt.edu.vn

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/1bejohbcew5r0jj/giao_trinh_bom_quat_may_nen_zwJEqnnGKA_20130125090743_617.pdf
[/like-gate]

One Comment

  1. Pingback: Bơm, máy nén, quạt trong công nghiệp | hướng dẫn bơm, máy nén, quạt | Tinh hoa công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *