Chưa phân loại

Giáo trình Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam

Việt Nam là một đất nước có 54 dân tộc với 54 nền văn hoá đặc sắc, trong đó dân

tộc Kinh (Việt) chiếm 84% tổng số dân. Các dân tộc khác có số lượng từ 1 triệu đến

vài nghìn hay vài trăm người. Ngôn ngữ: tiếng Việt (chính thức) và các ngôn ngữ

sắc tộc. Tôn giáo: Phật giáo khoảng 67% dân số, Công giáo 8%, tín ngưỡng bản địa

(Cao Đài, Hoà Hảo.) Tin lành, Hồi giáo. Dân số Việt Nam đã vượt qua con số 82 triệu người (2004). Mức tăng trưởng dân số khoảng 1,4-1,8%/năm. Tháp tuổi dân số là

tháp tuổi trẻ, đặc trưng cho các nước đang phát triển. Mật độ dân cư trung bình trong

cả nước là 250 người trên 1 km2. Nhưng cũng có các tỉnh 2mật độ dân thấp hơn 50

người trên 1 km2(Lai Châu, Kon Tum.) và từ 1.000-2.000 người trên 1 km2(Thái Bình,

Thanh Hóa.)

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/zod2d8pd2zse23e/Giáo_trình_Địa_chất_và_tài_nguyên_dầu_khí_Việt_Nam.pdf [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button