Giáo trình Giải Thuật và Lập Trình – Lê Minh Hoàng, 316 Trang

 

http://www.thuvienso.info PHẦN 1 – BÀI TOÁN LIỆT KÊ
1-Nhắc lại một số kiến thức đại số tổ hợp
2-Phương pháp sinh
3-Thuật toán quay lui
4-Kỹ thuật nhánh cận
PHẦN 2 – CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
1-Các bước cơ bản khi tiến hành giải các bài toán tin học
2-Phân tích thời gian thực hiện giải thuật
3-Đệ quy và giải thuật đệ quy
4-Cấu trúc dữ liệu biểu diễn danh sách
5-Ngăn xếp và hàng đợi
6-Cây
7-Ký pháp tiền tố, trung tố và hậu tố
8-Sắp xếp
9-Tìm kiếm
PHẦN 3 – QUY HOẠCH ĐỘNG
1-Công thức truy hồi
2-Phương pháp quy hoạch động
3-Một số bài toán quy hoạch động
PHẦN 4 – CÁC THUẬN TOÁN TRÊN ĐỒ THỊ
1-Các khái niệm cơ bản
2-Biểu diễn đồ thị trên máy tính
3-Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
4-Tính liên thông của đồ thị
5-Vài ứng dụng của các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
6-Chu trình Euler, đường euler, đồ thị euler
7-Chu trình Hamilton, đường đi Hamilton, Đồ thị Hamilton
8-Bài toán đường đi ngắn nhất
9-Bài toán cây khung nhỏ nhất
10-Bài toán luồng cực đại trên mạng
11-Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía
12-Bài toán tìm bộ ghép cực đại với trọng số cực tiểu trên đồ thị hai phía – thuật toán Hungari
13-Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Minh Hoàng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 12.3MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?2fdmvtvmutd
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *