Giáo trình Kỹ thuật điện lạnh

KY THUAT 20

Thiết bị lạnh công suất rất bé (tủ lạnh gia dụng, tủ kem.) tiết lưu nhờ hệ thống mao dẫn (ống xoắn với tiết diện bé so với ống dẫn lỏng) -> Hiệu ứng tiết lưu không điều chỉnh được

Van tiết lưu tay: tiết lưu có thể điều chỉnh bằng tay ( giống van chặn) Khi đóng hết cỡ (theo chiều khóa )thì van không kín hoàn toàn được

tailieukythuat
Link download tài liệu:
http://www.data.advance-cad.com?download=596

XEM THÊM:

One Comment

  1. Pingback: Kỹ thuật lạnh - Giáo trình hệ thống lạnh và thiết bị lạnh | Tinh hoa công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published.