Giáo Trình Kỹ Thuật và Công Nghệ Đóng Tàu 2 – Nhiều Tác Giả, 140 Trang

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG
I.1 Đi ống trong không gian 3 chiều (Pipe 3D modeling)
I.2 Tạo các sơ đồ đi ống (Spooling):
II. ĐI ỐNG TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU (Pipe 3D Modeling). 
II.1 Bố trí ống và phụ kiện (Placing Pipes and Fittings).
II.2 Lỗ đi ống (Penetrations)
III. BẢN VẼ SƠ ĐỒ ĐI ỐNG (SPOOLING) 
III.1 Giới thiệu chung
III.2 Thông tin chung về sơ đồ đi ống (Spool info layout)
III.3 Thiết lập các sơ đồ đi ống (Setting up Spools)
III.4 Tạo các bản vẽ sơ đồ đi ống (Generating Spools)
III.4.1 Mở đầu
IV. TRANG THIẾT BỊ (Outfit)
IV.1 Mở đầu
IV.2 Các thuật ngữ:
IV.3 Bố trí một thiết bị tiêu chuẩn (Placement of an Outfit Standard)
IV.4 Tạo một thiết bị tiêu chuẩn (Creating an Outfit Standard).

 

Nguồn : internet
Tác giả : Vinashin engineering
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 5.33 MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?y6lc78iad06a11f
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *