Giáo trình Môn Học Chi Tiết Máy 2008 – Nhiều Tác Giả, 187 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Chương 1. Cơ sở về thiết kế máy và chi tiết máy
– Các yêu cầu chung của thiết kế máy
– Các chỉ tiêu về khả năng làm việc
Chương 2. Bộ truyền xích
– Đại cương
– Kết cấu xích truyền động
– Thông số hình học và động học bộ truyền xích
– Tính toán bộ truyền xích
Chương 3. Bộ truyền đai
– Đại cương
– Cơ học bộ truyền đai
– Tính toán bộ truyền đai
Chương 4. Bộ truyền bánh răng
– Đại cương
– Thông số hình học
– Dịch chỉnh trong bộ truyền bánh răng
– Lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng
– Các dạng hỏng của bộ truyền bánh răng
– Vật liệu chế tạo bánh răng
– Trình tự tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
– Trình tự tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng nghiên
– Trình tự tính toán bộ truyền bánh răng côn răng thẳng
Chương 5. Trục
Chương 6. Ổ lăn
Chương 7. Mối ghép đinh tán
Chương 8. Mối ghép hàn
Chương 9. Mối ghép then
Chương 10. Mối ghép then hoa
Chương 11. Mối ghép ren

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 13MB
[like-gate]
http://mediafire.com/?id2c3oc97senjsy
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *