Giáo trình Photoshop cơ bản

Untitled

A. Mục đích
Học viên sau khi hoàn thành khóa học có đủ khả năng và đủ tự tin để làm việc tại một studio ảnh.

B. Nội dung

Giới thiệu sơ lược về PTS, giao diện (sắp xếp giao diện), thao tác cơ bản: Open – save (định dạng), zoom, dùng phím tắt thường dùng, (10 phút)

1. Cắt ghép:(3 – 5 buổi)

– Tăng dần kỹ năng: Cắt ghép đơn giản, Cắt ghép bằng Extract, Cắt ghép bằng Mask.

– Công cụ sử dụng: Move Tool, Magic Wand Tool (W), Pen Tool, Foreground Color, Background Color, Marquee Tools, Polygonal Lasso Tools, Filter Extract

2. Phục chế ảnh cơ bản:(2 – 3 buổi)

– Bài tập: Old Image.jpg, Ranch House.jpgtrong C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Samples) – Công cụ:

+ Clone Satmp Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool, nói thêm Spot Healing Brush Tool(nếu dùng CS2).

+ Dodge Tool & Burn Tool (nói thêm nếu dư thời gian)

– Kết hợp bộ lọc Dust & Scratches (cho RanchHouse) – Giới thiệu về action dùng phục chế.

3. Nâng cấp màu:(2-3 buổi) – Nội dung: Chỉnh màu bị lệch, “Trắng đen sang màu” (dùng trong phục chế ảnh).

– Công cụ: Image Mode (Gray, RGB), Brush Tool, Layer Style (Color), Image Adjustments,

4. Ghép ảnh KTS: (1-2 buổi) – Nội dung: một số kỹ thuật ghép ảnh. – Công cụ: Các công cụ tạo vùng chọn, Layer Mask,Layer style (Multiply), Gradient Tools, Radial Blur

5. Hình thẻ, hình kỷ niệm:(1-2 buổi)

– Nội dung: Cắt cúp ảnh đúng cỡ và xử lý trước khi in.

– Công cụ: Crop, Move, Free transform, DCE Tool, (Action)

6. Xử lý ảnh chân dung:Chấm sửa ảnh (2-3 buổi)

– Nội dung: Xử lý thuần bằng PTS (có thể bỏ qua) và Xử lý bằng Plug-in cài thêm.

– Công cụ: các công cụ phục chế ảnh, Filter, Grain Surgery 2, Neat Image,

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/6drvb3mdzkogbvf/giao_trinh_photoshop_co_ban_3drq3e2pvh_20130117041524_64820.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *