Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng Luxicon

Untitled

Thanh công cụ này có một số chức năng sau: thêm một bộ đèn vào bảng liệt kê, tạo một cột đèn, tạo cột đèn gồm nhiều dàn đèn, tạo thêm điểm phân bố, chỉnh sửa bộ đèn, các bộ đèn dùng trong dự án, catolog điện tử, thêm đồ vật, thêm vật chèn, thêm cửa sổ, tạo mặt bằng chiếu sáng đường phố, thêm lưới tính toán, hộp công cụ, tính toán nhanh, tính toán chi tiết, tính toán kinh tế, xử lý các đặc tính lớp của vùng CAD, vùng làm việc, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, mặt trần phản xạ góc nhìn không gian, nhìn phối cảnh xa gần. Vùng làm việc: tiến hành phân bố các bộ đèn, các đồ vật, ngoài ra tất cả các thông tin khác cũng được thể hiện tại đây khi có thông tin được chỉ ra.

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/g4rqla52kpkoasq/tong_quan_ve_lap_trinh_gdi_Nqep40YLeT_20130730031147_169747.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *