Giáo trình Sinh học đại cương – Gs.Ts.Mai Xuân Lương, 145 Trang

sdfCHƯƠNG 1.  SINH HỌC TẾ BÀO 
1.1 Đại cương về tế bào.
1.2.Cấu trúc tế bào ở các sinh vật procaryote.
1.3.Cấu trúc tế bào ở nhóm sinh vật eucaryote 
1.4.Quá trình vận chuyển các chất qua màng.
1.5.Sự tiếp nhận thông tin qua màng và các cơ chế hấp thụ.
CHƯƠNG 2. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 
2.1.Khái niệm về trao Đổi chất và năng lượng.
2.2.Enzyme.
2.3.Hô hấp tế bào
2.4.Quang hợp
CHƯƠNG 3  CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA DI TRUYỀN HỌC 
3.1. thành phần cấu tạo của acid nucleic.
3.2. Polynucleotide và cấu trúc phân tử của ADN:
3.3. Các loại ARN. Cấu trúc và chức năng của chúng.
3.4.  Sinh tổng hợp protein trong tế bào
CHƯƠNG 4 DI TRUYỀN HỌC 
4.1. Hoạt động của nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào
4.2.  Một số khái niệm cơ bản của di truyền học.
4.3.  Các định luật di truyền Mendel
4.4.  Các quy luật tương tác gen.
4.5.  Quy luật liên kết gen và hoán vị gen.
4.6.  Di truyền giới tính và sự truyền các tính trạng  liên kết với giới
CHƯƠNG 5. HỌC THUYẾT TIẾN HÓA 
5.1. Các quan điểm siêu hình về tiến hóa của sinh giới.
5.2.  Học thuyết tiến hóa của Lamark
5.3.  Học thuyết tiến hóa của Darwin

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Mai Xuân Lương
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?n0gg572fa6bwpq5
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *