Giáo trình Thực Hành Hóa Hữu Cơ – Phạm Văn Tất, 164 Trang

http://www.thuvienso.info Phần 1. Đại cương 
– Nội quy làm thí nghiệm
– Chuẩn bị thí nghiệm, đề cương và tường trình
– Quy tắc làm việc với hóa chất độc, dễ nổ, dễ cháy 
– Phương pháp cấp cứu sơ bộ :
– Dụng cụ  thủy tinh và cách sử dụng
– Thiết bị đun nóng và làm lạnh
– Thiết bị khuấy
Phần 2. Các phản ứng tổng hợp hữu cơ 
– Phản ứng halogen hóa
– Phản ứng nitro hóa
– Phản ứng sunfo hóa
– Phản ứng ankyl hóa
– Phản ứng axyl hóa
– Phản ứng amin hóa
– Phản ứng diazo hóa và ghép cặp
– Phản ứng oxy hóa và khử
Phần 3. Phân tích định tính xác định nhóm chức các hợp Chất hữu cơ 
Chương 1. Phân tích định tính nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
Chương 2. Hidro cacbon no
Chương 3. Hidrocacbon không no
Chương 4. Hidrocacbon thơm
Chương 5. Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
Chương 6. Ancol – phenol – ete
Chương 7. Anđehit – xeton
Chương 8. Acid cacboxylic và dẫn xuất
Chương 9. Amin và hợp chất điazo thơm
Chương 10. Hidroxi acid và xetoacid
Chương 11. Gluxit
Chương 12. Aminoacid và protit

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Văn Tất
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?gz58k6pbbp9fw8a
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *