Sinh hóa

Giáo trình Sinh Học Tế Bào – Pgs.Ts.Nguyễn Như Hiền, 259 Trang

qqqDùng cho sinh viên Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Nông — Lâm – Ngư nghiệp và Giáo viên Sinh học phổ thông.
Lời nói đầu
Phần mở đầu – Đối tượng, nhiệm vụ của sinh học tế bào
Phần I. Tổ chức phân tử của tế bào
Chương I. Thành phần hóa học của tế bào .
Phần II. Cấu trúc và chức năng của tế bào
Chương II. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn
Chuơng III. Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất
Chương IV. Tế bào chất và các bào quan
Chương V. Nhân tế bào.
Phần III. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào
Chương VI. Năng lượng và chuyển hoá năng lượng ở tế bào
Phần IV. Chu kỳ tế bào và sự sinh sản của tế bào
Chương VIII. Chu kỳ tế bào
Chương IX Sự phân bào

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Như Hiền
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?os8tjxau39qnudx
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button