Giáo trình SQL Server 2000 – VDC, 68 Tr

 

Theo xu hướng tin học hoá hiện nay, việc ứng dụng tin học vào công việc là thường xuyên và cần thiết, đặc biệt trong việc quản lý cơ sở dữ liệu ở các công ty, ngân hang. Hầu hết, các nhà lập trình đã đưa ra các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu như Access, SQL Server. Oracle, MySQL…đều sử dụng SQL(Query Language), ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, là một ngôn ngữ chuyên dung để thao tác trên cơ sở dữ liệu. Nhằm giúp các bạn có thể tự học và thực hành quản trị hệ thống SQL, chúng tôi biên dịch và giới thiệu quyển Tự học và thực hành quản trị hệ thống SQL Server 2000.
Chúng tôi hy vọng qua quyển sách này, các bạn có thể nắm vững những khái niệm căn bản trong cơ sở dữ liệu và sử dụng SQL thành thạo áp dụng thật tốt vào công việc của mình, nhằm tạo ra các ứng dụng hoàn hảo góp phần vào việc phát triển công nghệ.

 

 

Nguồn : Internet
Tác giả : VDC
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 868.21 KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown ( đăng nhập face nếu k thấy nút like)

[like-gate]
http://mediafire.com/?nzxnqehanrm
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *