Kỹ thuật lập trình Csharp.NET 2.0

 

ØChương 1

Kiến trúc của C# và .NET
ØChương 2

Căn bản C#
ØChương 3

Hướng đối tượng trong  C#
ØChương 4

Những chủ đề tiến bộ trong C#
ØChương 5

C# và các lớp cơ sở
ØChương 6

Lập trình trong môi trường .NET
ØChương 7

Windows Applications
ØChương 8

Assemblies
ØChương 9

Truy cập cơ sở dữ liệu với .NET
ØChương 10

Viewing .NET Data
ØChương 11

T hao tác XML
ØChương 12

File and Registry Operations
ØChương 13

Làm việc với  Active Directory

Tôi muốn nhấn mạnh rằng đừng bao giờ xem xét ngôn ngữ C# một cách tách biệt, nó luôn đồng hành với “Bộ khung .NET”. C# là một trình biên dịch hướng .NET, nghĩa là tất cả các mã của C# luôn luôn chạy trên trên môi trường .NET Framework. Điều đó dẫn đến 2 hệ quả sau:

  • Cấu trúc và các lập luận C# được phản ánh các phương pháp luận của .NET ngầm bên dưới.
  • Trong nhiều trường hợp, các đặc trưng của C# thậm chí được quyết định dựa vào các đặc trưng của .NET, hoặc thư viện lớp cơ sở của .NET.

Chính bởi tầm quan trọng của .NET, nên các bạn cần phải biết sơ qua về .NET trước khi đi vào ngôn ngữ C#. Đây cũng chính là mục đích của chương này.

Chúng ta sẽ tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra khi mã của các ngôn ngữ hướng .NET (bao gồm C#) được biên dịch và thực thi. Đây là một lĩnh vực rộng, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về Microsoft Intermediate Language (MS-IL), ngôn ngữ trung gian trong .NET mã của các ngôn ngữ khác đều phải được biên dịch về ngôn ngữ này trước khi thực thi. Cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu xem cách thức mà MS-IL với phần dùng chung Common Type System (CTS) và Common Language Specification (CLS) có thể cung cấp cho chúng ta sự tương hoạt giữa các ngôn ngữ hướng .NET. Chúng ta cũng sẽ trình bày các ngôn ngữ biết .NET khác bao gồm VB và C++.

Sau đó chúng ta sẽ xem xét các đặc trưng khác của .NET, bao gồm các assembly, các namespace, và thư viện lớp cơ bản của .NET. Chúng ta sẽ kết thúc chương này bằng việc liệt kê vắn tắt về các loại ứng dụng mà chúng ta có thể tạo ra trong C#.

 

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : CHM
Độ lớn tập tin : 5.54 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?morl9wzz1zk
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *