Tài liệu cad/cam

Giáo trình Thiết kế khuôn – Ứng dụng phần mềm Pro/Engineer để thiết kế sản phẩm và khuôn

Đối với sản phẩm này, để tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí ta nên ghép khuôn đực và khuôn cái vào các vỏ khuôn. Vỏ khuôn được làm bằng thép. có độ cứng thấp để tiện việc gia công, Khuôn đực và khuôn cái làm bằng thép có độ cứng cao hơn so với theo làm vỏ khuôn và dic nhiên là giá thành cũng cao hơn

KY THUAT 14
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=577[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button