Tài liệu cad/cam

Lập trình phay CNC với WinNC GE FANUC 21MB

KY THUAT 13

c. Cài đặt dụng cụ cắt gọt:

– Trong trang 3D View chọn Tools.

– Trong cửa sổ Tool Selection, phần phía bên trên có con nháy màu vàng hiển thị

chữ Tool Holder tượng trưng cho ổ chứa dao trên máy, các số mà con nháy màu

vàng đang hiển thị là vị trí cần chọn dao, trong chương trình khi gọi dao tại vị trí

nào thì khi mô phỏng phải chọn dao tại vị trí đó.

– Phần phía dưới cửa sổ là Tool Library, là thư viện dao của phần mềm. Các thông

số của dao bao gồm:

– Holder Diameter (HD): đường kính phần cán lắp dao.

– Shank Diameter (SD): đường kính cán dao.

– Tool Diameter (D): đường kính dao (phần cắt gọt).

– Angle (TA): góc đầu giữa các lưỡi cắt (đối với mũi khoan, dao vát cạnh )

– Edge Length (FL): chiều dài phần lưỡi cắt.

– Tool Length (TL): Chiều dài dao sau khi lắp vào cán (tính từ mũi dao đến

phần cán lắp).

– Total Length (OL): tổng chiều dài của dao sau khi lắp (tính từ mũi đến chuẩn

lắp dao).

– Tool Radius (TR): Bán kính đầu mũi lưỡi cắt.

– Milling Width (TT): bề dày phần lưỡi cắt (đối với dao phay mặt)

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=575 [/like-gate]

Related Articles

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button