Tài liệu cad/cam

Tài liệu Công nghệ CNC

KY THUAT 12

Với ngôn ngữlập trình bằng máy tính hay còn gọi làlập trình tựđộng , thì về

cơ bản đều dựa theo tiêu chuẩn thống nhất – Đógọi làngôn ngữlập trình tựđộng

APT (Automatically Programmed Tools: công cụlập trình tựđộng). Ngôn ngữnày

được phát triển từViện nghiên cứu công nghệ Illinoicủa Mỹ (Illinois Institute of

Technology Research Institution -IITRI). Hiện nay nóđược sửdụng vàphổbiến

nhất. Với APT, cho phép lập chương trình với các máy 5D với gồm trên 3.000 từ.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=573 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button