Tài liệu cad/cam

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động – Khảo sát ổn định hệ gián đoạn

KY THUAT 11

a. Tiêu chuẩn Routh Hurwith cải tiến

+ Tiêu chuẩn Routh (Hurwitz) : xét nghiệm nằm bên trái hay bên phải mặt phẳng phức

 Muốn áp dụng tiêu chuẩn Routh (Hurwitz) thì phải biến miền bên trong của vòng tròn đơn vị thành bên trái mặt phẳng z

Tiêu chuẩn Routh (Hurwitz) được áp dụng đối với phương trình đặc trưng đã được biến đổi F(z’) = 0

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=564 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button