Tài liệu cad/cam

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động – Hệ thống gián đoạn

KY THUAT 10

Có 4 cách để biến đổi z ngược

Cách 1: Phân tích F(z) thành tổng các hàm cơ bản, sau đó tra bảng biến đổi z

Cách 2: Phân tích F(z) thành chuỗi lũy thừa

Do đó nếu ta phân tích F(z) thành tổng của chuỗi lũy thừa ta sẽ được giá trị f(k) chính là hệ số của thành phần z-k

Cách 3: Tính f(k) bằng công thức đệ qui

Cách 4: Tích tích phân ngược

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=562 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button