Giáo Trình Thực Hành Hóa Lý Nâng Cao – Lê Thị Thanh Hương, 100 Trang

http://www.thuvienso.info Bài 1: Xác định entapy của quá trình hóa hơi chất lỏng.
Bài 2: Độ tăng điểm sôi.
Bài 3: Xác định nhiệt tạo thành của nước
Bài 4: Cân bằng lỏng – hơi
Bài 5: Sắc ký khí.
Bài 6: Xác định tốc độ phản ứng và năng lượng hoạt hóa của phản ứng thủy phân CH3COOC2H5 bằng HCl
Bài 7: Vận tốc phản ứng thế halogen
Bài 8: Độ dẫn điện trong chất rắn
Bài 9: Phương trình nerst
Phụ lục

Hóa lý học là ngành học của hóa học nghiên cứu các quá trình hóa học theo phương diện và học thuyết của vật lý. Hóa lý học hiện đại dựa trên nền tảng của vật lý. Các lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của nó là: nhiệt hóa học, hóa học lượng tử, hóa điện học, quang phổ học, động lực học hóa học, hóa học bề mặt, hóa học chất rắn, cơ học thống kê trong hóa học. Hóa lý học là nền tảng của khoa học vật liệu.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Thị Thanh Hương
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?l6m2ipcajlxrpuu
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *