Trắc Nghiệm Khách Quan Môn Hóa Học – Ts.Phùng Quốc Việt, 186 Trang

http://www.thuvienso.info “Kiểm tra một cách có tổ chức là các  kết quả học tập của  học sinh là điều kiện không thể thiếu để cải tến công tác dạy học.  Một trong những nguyên nhân làm cho khoa học sư phạm chưa theo kịp những đòi hỏi của thực tiễn là ở chỗ các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả công tác chưa được hoàn chỉnh. Vì vậy việc xây dựng và hoàn chỉnh các phương pháp kiểm tra kết quả học tập ở trường phổ thông đến nay vẫn  còn là một trong những vấn đề quan trọng nhất”.[6, tr.230] 
“Học sinh sẽ học tốt hơn, nếu thường xuyên được kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc, công bằng, với kĩ thuật tốt, hiệu nghiệm… Đổi mới dạy học thì nhất thiết phải đổi mới cách thức kiểm tra – đánh giá”. [7, tr.185]
Việc kiểm tra – đánh giá nói riêng và thi cử nói chung đang là vấn đề thời sự hiện nay được cả nước quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam  đã ghi rõ: “ Trong những năm trước mắt, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc; sửa đổi chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện  đại hoá; cải tiến chế  độ thi cử…”. [1,tr.111]
Trắc nghiệm khách quan (TNKQ) là một trong những phương pháp kiểm tra – đánh giá có nhiều ưu điểm, đặc biệt là tính khách quan trong kiểm tra – đánh giá. Nếu kết hợp chặt chẽ giữa TNKQ, trắc nghiệm tự luận, vấn đáp và quan sát sẽ cho phép giáo viên đánh giá khách quan, công bằng và chính xác kết quả học tập của học sinh.
Từ năm học 2006-2007 cả nước thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới bậc THPT. Một trong những yêu cầu thực hiện  đổi mới chương trình và sách giáo khoa là tăng cường sử dụng TNKQ vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh. Vì vậy, chúng tôi biên soạn Cuốn sách Trắc nghiệm khách quan môn hoá học chương trình trung học phổ thông làm tài liệu tham khảo cho sinh viên trường ĐHSP ngành hoá, giáo viên và học sinh THPT về đổi mới phương pháp kiểm tra – đánh giá nhằm nâng CaO chất lượng dạy học hóa học. Cuốn sách được biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa mới. 


 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phùng Quốc Việt
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?pqpndx8mykldn0s
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *