Vẽ bề mặt phức tạp (surface) và gia công khuôn với Proengineer 5.0

  CCF05102013_00000

CCF05102013_00001

Sách được biên soạn gồm 2 phần và 11 bài tập đi kèm;
Phần 1: Trình bày các lệnh nâng cao trong xử lý bề mặt, trang trí trên sản phẩm với Cosmetic và Ecad.
sử dụng các lệnh tạo hình bề mặt như UDF, lưu trữ theo thư viện của riêng mình.
Phần 2 là gồm 3 bài tập gồm thiết kế gia công đồ gá.

 CCF05102013_00002

Bán đúng giá bìa: 86.000 vnd.

Có file thực hành đi kèm.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *