Giáo trình Công nghệ khai thác dầu khí – Hà Quốc Việt, 201 Tr

PHẦN 01 HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ

PHẦN 02 GIẢN ĐỒ PHA VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ

PHẦN 03 LƯU GIỮ HYDROCACBON LỎNG

PHẦN 04 LƯỢNG NƯỚC TRONG KHÍ HYDROCACBON

PHẦN 05 GAS HYDRATE

PHẦN 06 DEHYDRATE-CHỐNG HYDRATE HOÁ

PHẦN 07 ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

PHẦN 08 VAN AN TOÀN

PHẦN 09 ĐO LƯU LƯỢNG

PHẦN 10 LƯU LƯỢNG VÀ ĐƯỜNG ỐNG

PHẦN 11 ĐƯỜNG ỐNG, MẶT BÍCH, ĐẦU NỐI…

PHẦN 12 BÌNH TÁCH DẦU KHÍ.

PHẦN 13 LÀM KHÔ KHÍ BẰNG GLYCOL

PHẦN 14 LÀM KHÔ KHÍ BẰNG CHẤT HẤP PHỤ

PHẦN 16 MÁY BƠM

PHẦN 17 MÁY NÉN KHÍ

PHẦN 18 TURBINE KHÍ

PHẦN 19 EXPANDER

PHẦN 20 HỆ THỐNG LÀM LẠNH

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Hà Quốc Việt
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link (mở fb mới thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?elsacycq2epyn78
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *