Giáo trình Thực Hành Hóa Vô Cơ – Lê Thị Hải | Hồ Bích Ngọc, 75 Trang

http://www.thuvienso.info Giáo trình Thực tập Hóa Vô cơ dùng cho sinh viên ngành Hóa, Trường Đại học Đàlạt. Đây là một phần quan trọng của toàn bộ giáo trình Hóa Vô cơ nói riêng và các giáo trình hóa học nói chung. Trong hóa học, thực nghiệm là một bộ phận rất quan trọng vì bản thân hóa học là một ngành khoa học có mối quan hệ lý thuyết – thực nghiệm chặt chẽ. Hóa học có cơ sở lý luận khoa học nhưng những cơ sở lý thuyết đó đều được đúc kết và phát triển qua những công trình thực nghiệm được tích lũy lại; cho nên phương pháp nghiên  cứu chủ yếu trong hóa học là phương pháp thực nghiệm. 
Trong quá trình học tập, thực nghiệm hóa học giúp cho sinh viên làm quen với thực tế, kết hợp giữa lý thuyết đã học với thực nghiệm; bồi dưỡng cho sinh viên cách nhận xét nhạy và chính xác các hiện tượng; bồi dưỡng cho sinh viên phương pháp lý luận khoa học, tác phong cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ; rèn luyện cho sinh viên các thao tác cơ bản của công việc  thực nghiệm. Đó là những đức tính và kỹ năng rất cần thiết của người cán bộ kỹ thuật trong nghiên cứu khoa học cũng như quản lý kỹ thuật sau này. Mặt khác, thực nghiệm hóa học giúp cho sinh viên ôn tập và kiểm tra lại các vấn đề lý thuyết đã học, trên cơ sở đó hiểu  sâu sắc và nhớ lâu những nội dung cơ bản của giáo trình lý thuyết.   Các bài Thực tập Hóa Vô cơ gồm hai nội dung chính: tổng hợp các chất và thử tính chất của các chất.
+ Phần tổng hợp bao gồm các bài tổng hợp  từ đơn giản đến phức tạp sẽ giúp cho sinh viên có khả năng độc lập, chủ động, sáng tạo khi làm việc; rèn luyện cho sinh viên tính cẩn thận, chính xác và khéo léo. Để làm các bài tổng hợp, sinh viên phải tự mình pha lấy một số dung dịch cần thiết, tự mình lấy các dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng dạy.
+ Phần thử tính chất cơ bản của các chất vô cơ có tính chất mô tả; do đó không tránh khỏi đơn điệu nhưng là những kiến thức  mà người làm hóa học không thể không biết.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Thị Hải, Hồ Bích Ngọc
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?qzd9i1lybx2bljs
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *