Giáo trình Hóa Học Phức Chất – Phan Bá Ngân, 64 Trang

http://www.thuvienso.info Chương I. Mở đầu
– Khái niệm phức chất
– Phân loại phức chất 
– Sơ lược về vai trò, ý nghĩa của hóa học phức chất:.
Chương II. Thuyết cấu tạo phức chất
– Các thuyết cũ
– Thuyết phối trí
Chương III. Bản chất liên kết trong phức chất.
– Các thuyết cũ
– Các thuyết lượng tử
Chương IV. Các phương pháp nghiên cứu phức chất.
– Phương pháp tổng hợp nghiên cứu phức chất
– Các phương pháp nghiên cứu phức chất trong dung dịch
Chương V. Động học và cơ chế phản ứng thế phối tử.
– Nhắc lại một vài khái niệm
– Cơ chế phản ứng thế phối tử
– Phản ứng thế trong phức chất bát diện
– Phản ứng thế trong phức chất vuông phẳng
– Hiệu ứng ảnh hưởng TRANS
Chương VI. Tài liệu tham khảo.
1-  Lê Chí Kiên, Giáo trình Hóa học phức chất , tập I, II, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1971
2-  Đào Đình Thức, Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học, tập I, II, Nhà xuất bản Đại học và THCN, 1975
3-  Makasep, Hợp chất trong dấu móc vuông, Nhà xuất bản Khoa học và KT, 1980
4-  Glikina, Hóa học phức chất , Nhà xuất bản Giáo dục, 1981

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Bá Ngân
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?blkkm2du5i9c1lk
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *