Hóa Học Hữu Cơ – Gs.Ts.Đặng Như Tại | Gs.Pts.Trần Quốc Sơn, 302 Trang

zxcChương 1 – Đại cương về hóa học hữu cơ
– Mở đầu
– Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
– Khai niệm về một số phương pháp phổ khảo sát cấu trúc phân tử
– Hiệu ứng cấu trúc
– Phản ứng của hợp chất hữu cơ
– Danh pháp hợp chất hữu cơ
Chương 2 – Hiđrocacbon
– Hiđrocacbon no
– Hiđrocacbon không no
– Hiđrocacbon thơm
Chương 3 – Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức
– Dẫn xuất halogen
– Hợp chất cơ nguyên tố
– Ancol và phenol
– Andehit và xeton
Chương 4 – Hợp chất tạp chức
– Hiđroxiaxit
– Gluxit
– Aminoaxit
– Protein
Chương 5 – Hợp chất dị vòng
– Dị vòng 5 cạnh một dị tử
– Dị vòng 6 cạnh 1 dị tử
– Dị vòng 6 cạnh 2 dị tử

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đặng Như Tại
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?e2as2caf8bj4fuy
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *