Giáo trình Tin học 1 – Nguyễn Hữu Tân, 151 Trang

zxc
PHẦN 1 – GIỚI THIỆU MÁY TÍNH VÀ ỨNG DỤNG
Chương 1. Dữ liệu và thông tin
Chương 2. Máy tính và Tin học
Chương 3. Các thành phần của máy tính
Chương 4. Mạng máy tính
Chương 5. Mạng Internet và tìm kiếm thông tin
PHẦN 2 – HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
Chương 1. Hệ điều hành Windows
Chương 2. Tập tin và thư mục
Chương 3. Sử dụng Hệ điều hành Windows 2000
Chương 4. Công cụ Windows Explorer
Chương 5. Các công cụ khác trong Windows
PHẦN 3 – XỬ LÝ VĂN BẢN VỚI MS WORD
Chương 1 – Giới thiệu tổng quát
Chương 2 – Nhập và chỉnh sửa văn bản
Chương 3 – Định dạng và in văn bản
Chương 4 – Định cột, lập bảng biểu, đồ họa, biểu đồ và trộn thư

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Hữu Tân
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 6.39 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?zmdz3mzndmi
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *