Giáo trình Tin học đại cương – Pgs.Ts.Phạm Văn Ất, 100 Trang

 

zxc
Lời nói đầu
Phần 1. Đại cương về tin học
Chương 1 – Những khái niệm cơ bản về tin học
Chương 2 – Hệ điều hành
Chương 3 – Thuật toán
Phần 2 Ngôn ngữ lập trình C
Chương 1 – Một số khái niệm mở đầu
Chương 2 – Các kiểu dữ liệu
Chương 3 – Các lệnh điều khiển
Chương 4 – Hàm và tổ chức chương trình
Chương 5 – Cấu trúc
Phụ lục
Danh sách các hàm của turbo C theo thứ tự ABC

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Văn Ất
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.17 MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://mediafire.com/?xdd7bj4fbh4al9r
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *