GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC CAD/CAM_CNC

Tuần Nội dung
1 Giới thiệu chung về môn học, tổng quan về điều khiển số
7 Lập trình bằng phần mềm Denford – Các lệnh lập trình cơ bản (1) và ví dụ
14
Độ chính xác gia công trên máy điều khiển số, phạm vi ứng dụng của công nghệ
CAD/CAM_CNC
15 Ôn tập
Thi cuối kỳ
9 Lập trình bằng phần mềm Denford – Các lệnh chu trình và ví dụ
11 Kiểm tra điều kiện
13 Giới thiệu các phần mềm gia công trên máy điều khiển số
2 Các đặc điểm đặc trưng của máy điều khiển số
3 Giới thiệu các máy công cụ điều khiển số (1)
5 Giới thiệu một số hệ thống trong máy điều khiển số
6 Lập trình gia công trên máy điều khiển số – ISO
10 Lập trình bằng phần mềm Denford – Các ví dụ điển hình
4 Giới thiệu các máy công cụ điều khiển số (2)
8 Lập trình bằng phần mềm Denford – Các lệnh lập trình cơ bản (2) và ví dụ
12 Giới thiệu về công nghệ CAD/CAM-CNC
 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?snfovdb38n9224y
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *